كتابخانه
تماس بگيريد

تهیه کتاب های تخصصی

تهیه کتاب های تخصصی مختلف از انتشارات مختلف

تهیه کتاب های مرجع

تهیه کتاب های مرجع به زبان های مختلف و در رشته های مختلف

چاپ کتاب

چاپ کتاب ها از طریق همکاری با ناشرین

آخرین محصولات

هيدرولوژي و مدل سازي كمي سيلاب شهري در محيط gis-swmm
180000 ریال
اترهاي تاجي و كريپتاندها
180000 ریال
اكولوژي مانداب ها
220000 ریال
روش هاي مقداري
100000 ریال
واكنش هاي پري سيگلي
180000 ریال
نگاهي به اقتصاد ايران
150000 ریال
معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
230000 ریال
مقدمه اي بر تقارن هاي لي
120000 ریال
آناليز رياضي
55000 ریال
سيستم هاي ديناميكي
85000 ریال
ابرفضاهاي برداري
50000 ریال
آموزش گام به گام تكنيك ها و تاكتيك هاي پايه در واليبال
120000 ریال