مقدمه اي بر تقارن هاي لي
جزئیات بیشتر :
موضوع : ریاضی
موجودی : 750
وزن :340
تعداد: 
+
-
120000 ریال
کد :373

 چاپ 1394